graafschap college doetinchem

Op de plek van de voormalige tennishal op Sportpark Zuid in Doetinchem realiseert het Graafschap College een nieuw schoolgebouw voor de circa 700 leerlingen van de opleidingen Sport en Bewegen en Veiligheid en Vakmanschap. Tevens zal het toekomstige pand huisvesting bieden aan de huurders SportMedX en Sportservice. Sportpark Zuid is de ideale plek voor de opleiding Sport en Bewegen, vanwege de verwachte synergie met de sportclubs en de in 2014 opgeleverde nieuwe topsporthal.

Het concept voor de nieuwbouw bestaat uit een opzet met twee beuken en een ruimtelijk en sociaal hart daartussen. Het vloerveld van het atrium is vormgegeven als getrapt landschap dat refereert aan sport en samenwerking en de naam “het Middenveld” draagt. Op dit middenveld bevindt zich de kantine die de interactie binnen het gebouw versterkt en het tevens ruimtelijk levendig en spannend maakt. De generieke thermische gevels met hoge horizontale bandenramen bieden optimale indelingsvrijheid, een snelle bouwbaarheid en panoramisch uitzicht. Verbijzondering van de aanblik en wering van warmtelast vindt plaats middels een alzijdige stalen voorzetgevel met een organische boomstructuur aansluitend op de boombeplanting rondom. De voervelden zijn net als de thermische gevels generiek van aard en dragen bij aan een hoge mate van indelingsflexibiliteit.

Het schoolgebouw heeft een royale daglichttoetreding via de gevel en het glazen atriumdak waarmee een gezond binnenklimaat en een aangename beleving wordt gerealiseerd. De inzet van daglicht gecombineerd met waar en indien nodig led-verlichting - voorzien van aanwezigheidsdetectie – leidt tot een forse energiebesparingen. Voor het zelfstandig opwekken van duurzame energie zijn pv-panelen op het dak geplaatst en staan er zonneboilers ten behoeve van de opwarming van tapwater. De school is 100% elektrisch; er is geen gasaansluiting. Het gebouw voldoet aan de eisen voor Frisse School Klasse B.

De inrichting van het kavel rondom, met schanskorven voorzien van groen, gras tot aan de gevellijn alsmede getrapte terrassen en zitmogelijkheden die als sterke verbinding tussen binnen en buiten functioneren, doen het gebouw zowel sferisch als functioneel aangenaam in zijn omgeving landen. De bouw is in juni 2017 gestart, de ingebruikname staat gepland voor 2018.

doetinchem / nederland