vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

dsm rosalind franklin biotechnology center

Chemie- en biotechnologiebedrijf DSM is koploper in innovatieve kenniseconomie en investeert momenteel fors in nieuwe ontwikkelingen en R&D-faciliteiten. cepezed heeft het masterplan voor de herinrichting van locatie Delft ontworpen, het programma van eisen opgesteld voor het nieuwe Biotechnology Center op deze plant en het ontwerp voor dit laboratoriumgebouw eveneens geconcipieerd.

Het masterplan behelst onder meer een herindeling van de verkeersroutes alsmede een herschikking van functies die voornamelijk is gericht op het creëren van uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst en op een optimaal efficiënt gebruik van de zone waarvoor een vergunning is verleend ten behoeve van bedrijvigheid in een hogere milieucategorie.

Het nieuwe Biotechnology Center vervangt de het bestaande Beijerinck-laboratorium uit 1984, dat de laatste jaren te klein en verouderd werd, in uiteenlopende opzichten niet meer aan de eisen en behoeften voldeed, maar in gebruik blijft voor andere functies. De nieuwbouw beslaat zo’n 13.425 m2 bvo met kantoren en laboratoria in de categorie ML1 en hoger. Het pand is gerealiseerd in het verlengde van het Food Innovation Centre en Wetering-kantoor op de site, waarmee het lab functioneel nauw samenhangt en tevens fysiek verbonden is.

Het Biotechnology Center is strak en zo compact mogelijk ontworpen en kent een scherpe scheiding tussen de kantoor- en laboratoriumfuncties. Het gebouw heeft een constructieve opzet met grote overspanningen, zodat de vloervelden zo min mogelijk kolommen hebben en zeer flexibel zijn in te delen. Het hart van het gebouw is aan de laboratoriumzijde gereserveerd voor een stabiliserende kern met schachten en installaties, geflankeerd door functies als opslag en apparatuurruimten, die weinig daglicht behoeven. Aan de kantoorkant bevat het gebouwhart een atrium met onder meer een volglazen panoramalift.

Om medewerkers een hoge mate van daglichtontvangst te laten genieten, zijn de werkplekken georganiseerd langs de verticaal gelede gevels met een open-gesloten verhouding van 2:1 en glas van vloer tot plafond. Ook de grote vrije hoogte van niet minder dan 3,20 meter draagt bij aan de daglichtontvangst. Op plaatsen waar vanwege het specifieke onderzoek dat er plaatsvindt de voorkeur uitgaat naar wat minder daglicht, is de open-dicht verhouding 1:1. Daarnaast is een strak gedetailleerde binnenzonwering gecombineerd met luchtafzuiging in de gevel geïntegreerd.

delft / nederland

opdrachtgever
dsm food specialties delft

vorige pagina
volgende pagina